Annette Van Thienen

Advocaat-vennoot

Echtscheiding, relatiebreuk, overlijden: waar heeft u recht op?

Ik sta voor een doelgerichte en grondige aanpak. U wilt weten wat realistisch is, waar u recht op hebt? Contacteer mij - we gaan samen de confrontatie aan.

#omdatUerRechtOpHebt

Op 30 oktober 2019 werd ik bijgeschreven op de lijst van laureaten die met succes het examen van de beroepsopleiding van de balie bij het Hof van Cassatie hebben voltooid.

Voorkeurmateries en specialisatie:

 • familiaal vermogensrecht
 • personenrecht
 • aansprakelijkheidsrecht

Personalia:

°

Licentiaat in de rechten – Master in de rechten – Universiteit Gent 2005 (burgerlijk recht en strafrecht) – grote onderscheiding

Advocaat aan de balie van Dendermonde sinds 1 oktober 2005

Sinds 2009 praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep vakgroep Burgerlijk recht, sinds 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht

Sinds 2016 houder van het getuigschrift "Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken", zoals bedoeld in artikel 425 Sv.

Sinds 2019 houder van het getuigschrift "Beroepsopleiding van de balie bij het Hof van Cassatie", zoals bedoeld in artikel 478, tweede lid, Ger.W.

Bibliografie:

 • A. VAN THIENEN, "Recht van terugkoop versus recht van wederinkoop: is de strijd gestreden?", TBBR 2009, 403
 • A. VAN THIENEN, "Het terugkooprecht: een overzicht van rechtspraak" in G. VERSCHELDEN (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat – Deel 21, Brugge, die Keure, 2012, 159
 • A. VAN THIENEN, "Procedurele aspecten van de aangifte, het uitstel en de weigering tot voltrekking van het (schijn)huwelijk", TBBR 2014, 60
 • A. VAN THIENEN en L. VOET, “De vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en de nalatenschap: recente rechtspraak (2009-2013)”, in G. VERSCHELDEN (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat – Deel 24, Brugge, die Keure, 2014, 113
 • A. VAN THIENEN, “Is de klussende echtgenoot vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen voor werken die hij uitvoert aan een eigen onroerend goed?”, NFM 2014, 142
 • A. VAN THIENEN, “Kroniek vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap 2009-2013”, RW 2014-15, 442
 • S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Personen en familierecht – Voogdij – Intern recht (art. 389-420 BW en art. 1232-1237 Ger.W.)” in C. AERTS en C. VAN ROY (eds.), Kids-Codex, Boek II, in Wet en duiding, Brussel, Larcier, 2014, 263
 • S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen”, T.Fam. 2014, 60
 • S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Onbekwaamheid – De goederen” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 71
 • S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen in het licht van de wet van 17 maart 2013” in I. BOONE en C. DECLERCK (eds.), Actualia Familierecht, Brugge, die Keure, 2015, 83
 • A. VAN THIENEN, “Justice must also be enabled to be done” noot onder Gent 13 december 2013, T.Fam. 2015, 116
 • A. VAN THIENEN, “Erkenning van een kind na geslachtswijziging: procedurele (on)duidelijkheid” noot onder Antwerpen 8 oktober 2014, RW 2015-16, 68
 • A. VAN THIENEN, “Doelstellingen van de wet van 30 december 1970 op de economische expansie nader toegelicht” noot onder Cass. 26 september 2014, RW 2015-16, 1542
 • A. VAN THIENEN, “Recht van terugkoop, de krijtlijnen uitgezet” noot onder Gent 8 mei 2014, TBBR 2016, 36
 • S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Commentaar bij artikel 389-409 BW” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, 2014, 2015, 2016 en 2018
 • S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Commentaar bij artikel 491, 492, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 494, 495, 497, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 497/6, 497/7, 498/8, 498, 498/1, 498/2, 499, 499/1, 499/2-6, 499/7, 499/8, 499/9, 499/10, 499/11, 499/19, 500, 500/1, 502 BW” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, 2015
 • A. VAN THIENEN, "Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting" in P. SENAEVE, Handboek familieprocecesrecht, Mechelen, Kluwer, 2017, 593
 • A. VAN THIENEN, "Huwelijk" in G. VERSCHELDEN, I. BOONE, S. BROUWERS, L. DE SCHRIJVER en A. VAN THIENEN, "Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2012-2016)", TPR 2017/2-3, 786
 • A. VAN THIENEN, "Het schijnhuwelijk en het jurisdictioneel beroep tegen de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand – Bevoegdheid, motivering en termijnen", T.Fam. 2018, 28
 • S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Vernieuwd huwelijksvermogensrecht”, NFM 2018, 326
 • A. VAN THIENEN, “Verrijking zonder oorzaak bij feitelijke samenwoning: in eigen belang gedane zaken nemen geen keer", RW 2018-19, 1664

Talen:

Nederlands, Frans, Engels

Foto Annette Van Thienen Annette
Van Thienen

Advocaat-vennoot
Callebaut & Van Thienen Advocaten vof
Keppestraat 119-121
9320 Aalst
BE