We gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. lees meer
Functionele cookies
Analytische cookies

Publicaties

Annette Van Thienen

A. VAN THIENEN, "Recht van terugkoop versus recht van wederinkoop: is de strijd gestreden?", TBBR 2009, 403.

A. VAN THIENEN, "Het terugkooprecht: een overzicht van rechtspraak" in G. VERSCHELDEN (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat – Deel 21 , Brugge, die Keure, 2012, 159.

A. VAN THIENEN, "Procedurele aspecten van de aangifte, het uitstel en de weigering tot voltrekking van het (schijn)huwelijk", TBBR 2014, 60.

A. VAN THIENEN en L. VOET, “De vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en de nalatenschap: recente rechtspraak (2009-2013)”, in G. VERSCHELDEN (ed.),Rechtskroniek voor het Notariaat – Deel 24, Brugge, die Keure, 2014, 113.

A. VAN THIENEN, “Is de klussende echtgenoot vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen voor werken die hij uitvoert aan een eigen onroerend goed?”, NFM 2014, 142.

A. VAN THIENEN, “Kroniek vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap 2009- 2013”, RW 2014-15, 442.

S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Personen en familierecht – Voogdij – Intern recht (art. 389-420 BW en art. 1232-1237 Ger.W.)” in C. AERTS en C. VAN ROY (eds.), Kids- Codex, Boek II, in Wet en duiding, Brussel, Larcier, 2014, 263.

S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen”,T.Fam. 2014, 60.

S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Onbekwaamheid – De goederen” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 71.

S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen in het licht van de wet van 17 maart 2013” in I. BOONE en C. DECLERCK (eds.), Actualia Familierecht , Brugge, die Keure, 2015, 83.

A. VAN THIENEN, “Justice must also be enabled to be done” noot onder Gent 13 december 2013, T.Fam. 2015, 116.

A. VAN THIENEN, “Erkenning van een kind na geslachtswijziging: procedurele (on)duidelijkheid” noot onder Antwerpen 8 oktober 2014, RW 2015-16, 68.

A. VAN THIENEN, “Doelstellingen van de wet van 30 december 1970 op de economische expansie nader toegelicht” noot onder Cass. 26 september 2014, RW 2015-16, 1540.

A. VAN THIENEN, “Recht van terugkoop, de krijtlijnen uitgezet” noot onder Gent 8 mei 2014, TBBR 2016, 36.

S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Commentaar bij artikel 389-391 en 393-409 BW” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Comm. Pers. , Mechelen, Kluwer, 2014-2018.

S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Commentaar bij artikel 491; 492; 492/1; 492/2; 492/3; 492/4; 494; 495; 497; 497/1; 497/2; 497/3; 497/4; 497/5; 497/6; 497/7; 497/8; 498; 498/1; 498/2; 499; 499/1; 499/2-6; 499/7; 499/8; 499/9; 499/10; 499/11; 499/19; 500; 500/1; 502 BW” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, 2015.

A. VAN THIENEN, "Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting" in P. SENAEVE,Handboek familieprocesrecht , Mechelen, Kluwer, 2017, 593.

A. VAN THIENEN, "Huwelijk" in G. VERSCHELDEN, I. BOONE, S. BROUWERS, L. DE SCHRIJVER en A. VAN THIENEN, "Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2012-2016)",TPR 2017/2-3, 786.

A. VAN THIENEN, "Het schijnhuwelijk en het jurisdictioneel beroep tegen de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand – Bevoegdheid, motivering en termijnen", T.Fam. 2018, 28.

S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Vernieuwd huwelijksvermogensrecht”, NFM 2018, 326

S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Nieuwe huwelijksgoederenwet”, in Notariële actualiteit 2018 – Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen, Brugge, die Keure, 2019, 101

A. VAN THIENEN, “Verrijking zonder oorzaak bij feitelijke samenwoning: in eigen belang gedane zaken nemen geen keer", RW 2018-19, 1664

A. VAN THIENEN, “Meerderjarige beschermde personen: update en modernisering met de wet van 21 december 2018”, in Notariële actualiteit 2019 – Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost- Vlaanderen, Brugge, die Keure, 2020, 177

S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Meerderjarige beschermde personen: update en modernisering met titel 2 van de wet van 21 december 2018”, T.Fam. 2020, 38

A. VAN THIENEN, "Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting" in P. SENAEVE, Handboek familieprocesrecht, Mechelen, Kluwer, 2020, 671

A. VAN THIENEN, “Ongerechtvaardigde verrijking: het Hof van Cassatie schenkt klare wijn” noot onder Cass. 4 juni 2020, RW 2020-21, 1028.

A. VAN THIENEN, “Verdelen en waarderen van gemeenschapsgoederen in het wettelijk stelsel. Impera et divide”, noot onder Cass. 21 september 2020, T.Fam. 2021, 107

A. VAN THIENEN, “Vergoedingsrecht van het gemeenschappelijk vermogen voor een door beide echtgenoten aangegane lening ten behoeve van het eigen vermogen.” noot onder Cass. 7 september 2020, RW 2020-21, 1452.

A. VAN THIENEN, “De echtgenoot die vergoeding vordert ten laste van het gemeenschappelijk vermogen moet vermenging van eigen gelden met gemeenschapsgelden bewijzen” noot onder Cass. 4 september 2020, RW 2021-22, 19.

A. VAN THIENEN, “Verbod van ongerechtvaardigde verrijking in partnerrelaties: Bewijslastverdeling” T.Fam. 2021-2022, 24.

A. VAN THIENEN, “Het algemeen rechtsbeginsel van het verbod van ongerechtvaardigde verrijking in partnerrelaties: Wat is de huidige visie van het Hof van Cassatie?” Patrimonium 2021 , Brugge, die Keure.

A. VAN THIENEN, “De klussende homo economicus in partnerrelaties. Wanneer is vergoeding verschuldigd door of aan de partner die zelf de handen uit de mouwen steekt?”, RW 2021-22, 1611.

CVT advocaten
#OmdatUerRechtOpHebt
Locaties
Kantoor Aalst
Keppestraat 119-121
9320 Aalst
Kantoor Opwijk
Schoolstraat 27
1745 Opwijk
Contact
KBO 0837969142
VOF Callebaut & Van Thienen Advocaten