Wat kost uw advocaat?

 • Kosten en erelonen

  Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons, fax, kopie...). Er bestaan geen vaste tarieven. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij met zijn cliënt maakt.

  Op ons kantoor wordt van bij de aanvang concrete en transparante informatie gegeven m.b.t. de berekeningswijze van de kosten en erelonen.

  Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:

  • Volgens een uurtarief: de advocaat zal het aantal uren dat hij aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief. Dit is het meest gangbare criterium. U kunt vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt af van de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, of de zaak dringend is, de aard van de zaak enz.
  • Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.
  • Vast bedrag: de cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen. Op verzoek van de cliënt kunnen de afspraken m.b.t. kosten en erelonen bij aanvang worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. In de meeste gevallen zal het kantoor een voorschot (provisie) vragen alvorens een dossier aan te vangen. Teneinde de cliënt op het einde van de rit niet voor verrassingen te laten staan, kunnen gedurende de loop van het dossier ook nog tussentijdse provisies worden gevraagd.
 • Gerechtskosten

  Gerechtskosten zijn kosten die verschuldigd zijn aan de rechtbank en/of de gerechtsdeurwaarder.

  Die vallen steeds ten laste van de cliënt doch indien u in het gelijk gesteld wordt zal de tegenpartij deze geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen samen met de rechtsplegingsvergoeding (= een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van uw advocaat). Het bedrag van de vergoeding is wettelijk vastgelegd en hangt af van de aard en de waarde van de zaak. U hebt enkel recht op de vergoeding indien uw belangen door een advocaat worden verdedigd.

 • Rechtsbijstandsverzekering

  In veel gevallen worden de kosten en erelonen van uw advocaat volledig ten laste genomen door een rechtsbijstandverzekeraar.

  Dit komt vaak voor in verkeerszaken waar in zowat 90 % van de gevallen een rechtsbijstandverzekering wordt afgesloten. De cliënt heeft alsdan de vrije keuze van advocaat (uw verzekeraar mag u geen advocaat opdringen).

  Ook in het kader van familiale verzekeringen, brandverzekering, reisbijstandverzekeringen, … kan men meestal een beroep doen op rechtsbijstand.

 • Juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo)

  Indien u niet over voldoende inkomsten beschikt, komt u misschien in aanmerking voor financiële steun van de overheid via het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand. U hebt dan recht op een zogenaamde pro-Deoadvocaat.

  Het kantoor kan u hieromtrent verder infomeren en in bepaalde gevallen kunnen wij uw belangen onder dit systeem behartigen.